(ኣብ መርበብ ሓበሬታ ፐን ኤርትራ ካብ ዝተሓትመ)

ቶግራፍን ተንቀሳቓሲን ስእሊ ኤርትራ ክለዓል መለቀብታ ቅጽል ዘየድልዮ ስዩም ጸሃየ፡ ኣብ 1952 ካብታ 12 ቈልዑ ዝፈረየት ስድራቤት ኣቶ ጸሃየ ወልደማርያምን ወ/ሮ ሮማ ሰሎሞንን ኣብ ትዅል ተወሊዱ። ኣብ ትዅል ደኣ ይወለድ እምበር፡ ኣብ ከባቢ ጸጸራት ኣስመራ ክዓቢ ከሎ፡ ትምህርቱ’ውን ኣብ ኣስመር’ዩ ተኸተቲሉ። እዛ ብዙሓት ቈልዑ ዝወለደት ስድራ ማዕረ ብዝሒ ዝፈረየቶም ደቂ’ያ ንቓልሲ ናጽነት ኣሰሊፋ። ስዩም ዝርከቦም ሸሞንተ ደቂ ንገድሊ ተሰሊፎም፣ እስቲፋኖስ ዝተባህለ ኣባል እዛ ስድራ ንስለ ናጽነት ኣብ ዝተኻየደ ቃልሲ ክስዋእ ከሎ፡ እቶም ሸውዓተ ግን ብሰላም ተመሊሶም። ኣደ ስዩም ወይዘሮ ሮማ እውን ብተመሳሳሊ ኣብ ኣስር ደቀን ብምጽናዕ፡ ሓፋሽ-ውድብ ኰይነን ንነዊሕ ዓመታት ሰሪሐን። ስድራቤት ጸሃየ ወልደማርያም ደሓን ደረጃ መነባብሮ ስለ ዝነበሮም (ኣብ ኣስመራ ከባቢ መዓስከር ቃኘው እትርከብ ሲማፎሮ ዘላ ባር ዳኦስታ’ውን ዋንነታ ናይዛ ስድራ’ያ)፡ ስዩም ናብ ዝሓሸ ቤት ትምህርቲ ክለኣኽ ኣኽኢሉዎ።

(ምስ ስዩም ጸሃየ ውልቃዊ ሌላ ኣይነበረናን፣ ኣብዚ ዝጠቕሶ ሓበሬታ ግን ሓያሎ መጋድልቱ ዝነበሩ’ሞ ስሞም ክዕቀበሎም ካብ ዝሓተቱ ወይ ድማ ቤተሰቡ ዝትረኸበ ሓበሬታ’ዩ።)

Seyoum Tsehaye2

ስዩም ተመሃራይ ኣላይንስ ፍራንስ ብምንባሩ፡ ብዘይካ’ቲ ምልከት ቋንቋታት ፈረንሳይ፡ ጣልያንን እንግሊዘኛን ኣብ ባህሪ’ውን ካብ ብዙሓት መዛንኡ ዝተፈልየ ጽልዋ ከም ዝነበሮ መሳቱኡ ይምስክሩ። ስዩም ፈለማ ኣብ ኣስመራ ትምህርቱ ድሕሪ ምክትታል፡ ናብ ኣዲስ-ኣበባ ብምኻድ ኣብ ፍረንች-ኮለጅ ትምህርቱ ቀጸለ’ሞ ድሕሪ ምውዳኡ ድማ መምህር ቋንቋ ፈረንሳይ ኰይኑ ንሓደ ዓመት ኣብ ኣስመራ ሰርሐ። ሕጂ’ውን ኣብ ኣስመራ ዝነበረ እብኡብ ህይወት ክጸሮ ስለ ዘይክኣለን በቲ-በቲ’ውን ምስ ቃልሲ መስመር ስለ ዝጸንሖን ድማ ኣብ 1977 ናብ ቃልሲ ወጸ።

ድሕሪ ታዕሊም ስዩም ናብ ኣሃዱ ሃንደሳ’ዩ ተመዲቡ። ሓያሎ መጋድልቱ ዘዘንትዉዋን ስዩም ባዕሉ’ውን ቀጻሊ ዝጠቕሳ ዝነበረትን ዘይትርሳዕ ግዜ ኣብ ኣሃዱ ሃንደሳ ተመዲቡ ኣብ ዝነበረሉ ፈለማ ዓመታት ቃልሲ’ዩ። እታ ጋንታ ሃንደሳ ንጸላኢ ኣብ ዝቐርብ ድፋዓት ቅድመ-ግንባር (ምናልባት ከባቢ ግንባር ከረን) ተፈልያ ነዊሕ ጸኒሓ። ኣብታ ጋንታ ዝርአ ዝነበረ መለሳ-ኣልቦ ህይወትን ኣንጻር ምሁራን ዝቐንዐ መልክዑ ዝሓዘ ኣጠማምታን’ውን ንብዙሕ ክገልጽ ዝኽእል ይመስለኒ። ስዩም እቲ “ደርቢ ምስባር” ዝብል ኣካይዳ ስለ ዘይኣመነሉ ጥራይ ዘይኰነስ፡ ኣብ ቃልሲ ዝህሉዎ ኣሉታዊ ጽልዋ ከም ዝዓቢ ስለ ዝተገንዘበ፡ ብሸዓኡ’ዩ ኣንጻሩ ደው ኢሉ። እታ ጋንታ ምስ ካልኦት ኣሃዱታት ኣብ ዘይትራኸበሉ ሓዲግ ቦታ ብምዃናን ብተዛማዲ ስራሓ’ውን ኣብ ቀጻሊ ወተሃደራዊ ንጥፈታት ትሳተፍ ብዘይ ምንባራ፡ ኣብ መንጎ ኣባላት ዝህሉ ምጥምማት ዝዓበየ ስራሕ ኰነ።Continue reading

(First published in Agenda for International Development Oct. 23, 2015)

PEN Eritrea\

A man reading the newspaper at the caravanserraglio in Asmara. Photo: © Andrea Moroni.

 

Eritrea has increasingly being known as a place of repression and tragedies in the global media, especially after the Lampadusa shipwreck disaster in October 2013. Some have dubbed the country “Africa’s North Korea” for its worst human rights record among nations, while Eritrean local refer to it as a place “where it is only safe to talk about football.”Continue reading

 

(First published in Arteidolia; June 2016)

yonaton1

Predictably, Eritrea has hit the bottom list (#180), two years in row, in World Press Freedom Index in a report compiled by Reporters Without Borders. Compounding to the absolute information control and monotonous recycling of propaganda are centralization of the arts or abating independent artists through ubiquitous censorship. Enough has been written about the media and centralization of information; therefore, I will share my firsthand account of how the body of arts and censorship operate.Continue reading

(First published in Music in Africa; March 10, 2016)

A long history of censorship, combined with the state’s comprehensive control of the arts sector, has crippled the Eritrean music industry. This unfavorable environment has forced many musicians into exile in other countries. Many of them do not return, while the young continue to flee. This text provides an overview of Eritrean music in exile.

image

Exiled Eritrean star Abraham Afwerki, who died tragically in 2006. Photo: YouTube

 

During the pre-independence and colonial era, Eritrean music was characterised by an emotional intensity that prescribed a love for life and nation. It set the tone for the nation’s struggle against repression. Shortly after Ethiopia’s illegal subjugation of Eritrea began after the second World War, Eritrean singers refused to sing as Ethiopian citizens. Haile Selassie’s rule made every effort to ban and discourage Eritrean musicians from performing in national languages such as Tigrinya, which was a source of nationalistic fervor at the time.Continue reading

(From Télam, Argentine National News Agency)

NO PROVIENEN DE UN PAÍS EN GUERRA, PERO REPRESENTAN LA SEGUNDA NACIONALIDAD DE LOS CIENTOS DE MILES DE REFUGIADOS QUE LLEGARON ESTE AÑO A LAS COSTAS EUROPEAS. SÓLO EN LA ÚLTIMA DÉCADA, MÁS DE UN 5% DE LA POBLACIÓN DE ERITREA ESCAPÓ DE UNA DE LAS DICTADURAS MÁS OPRESIVAS DEL MUNDO.Continue reading