ብሓቂ ድዩ ኣዛራቢ ጉዳይ ኰይኑስ ብዛዕባ ህሉዊ ተርእዮታት “ተስፋጽዮን”ን ካልኦት ብነብሰ-በታኽነት ዝሕመሉ ዘለዉ ክጽሕፍ ኢለ ደጋጊመ ሓሲበ። ኣብ መጨረሽታ ግን ኣመጻጽኣ ዶናልድ ትራምፕ፡ ኣወጻጽኣ ብሪጣንያ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረትን ኣፈላልቓ ሓደገኛታት መራሕቲ ዓለምና ከም እኒ ሂትለር ብዓቢኡ፣ ኢሳያስ ኣፍወርቂ ድማ ብደረጃ መዐቀኒ ብልቃጥ ዘኪረስ ሓሳባተይ ክገልጽ ተደፋፊአ።

ክቱር ነድሪ ውጽኢት ነዊሕ ዝኸደ ዓመጽ፡ መወዳእታ ዘይብሉ ቀንፈዘው ስደት (እቲ ዝኸፍአ ድማ ኣብ መዕረፊየይ በጺሐ ኣብ እትብለሉ እዋን ምዃኑ)ን “ተሓታትነት” ዘይብሉ ኣገባባት ማሕበራዊ መራኸቢታት ተደሚሩዎን ብዙሕ ሰብ (ነብሰይ ሓዊስካ) ዕርቃኑ ክወጻእ ተቐሲቡ ኣሎ። ስለዚ ድማ’ዩ፡ ሎሚ ኣብ ዓንኬላት ማሕበራዊ መራኸቢታት ኤርትራ ዝዀነ ኣቓልቦ ዝሰኣነ ብሓንቲ ለይቲ ዝና ንኽረክብ ዕድል ገይሩ። ሰማእታት ዝጸርፍ፡ ባንዴራ ዘቃጽል፡ ንቓልሲ ዘከሻምሽ… ከከም ግዜኦምን ኵነታቶምን–ንሳቶም’ውን ብዝዀነስ ይዅን ጥራይ ኣዛራቢ ኣርእስቲ ንፍጠር ብዝመስል ተበግሶ–ኣቓልቦ ንኽጥምዝዙ ባይታ ተጸሪጉሎም። ብዘይ ዝዀነ ርጡብ ሓሳባትን ብዘይካ ጥሪፍሪፍ ዝብላ ዘለፋ ንሓንቲ ደቒቕ’ውን ክኸይድ ዘይክእል ምጕት ሒዝካ ኣቓልቦ ክትስሕበሉ እትኽእል ምቹእ ሃዋሁ ስለ ዘሎ ከኣ ንብዙሓት “ኣህቢቡዎም”። እቲ ህቡብነት ግን ግድን ንሓደ ጽቡቕ ኣንፈት ኣብነት ዘይክኸውን ይኽእል’ዩ። [ንኣብነት እኳ ኣቓልቦ ክስሕቡን ኣብ መራኸቢ-ብዙሃን ክዝረበሎምን ኢሎም ጥራይ ኣብ ግብረ-ሽበራዊ መጥቃዕቲ ዝዋፈሩ መንእሰያት ኣመና ብዙሓት’ዮም። ብሕልፊ ኣብ ሃገራት ምዕራብ፡ እዚ ዝመስል ተርእዮ ብተደጋጋሚ  ኣብ ኣብያተ-ትምህርቲ ህጻናት ብምቕታል ክፍጸም ይርአ።]

ምናልባት ግን ብዝሒ ድምጺ፡ ድጋፍን በጻሕቲን ማሕበራዊ መራኸቢታት ንደረጃ ሓሳባት ዝገልጽ ዘይምዃኑ ኣከራኻሪ ኣይኰነን። ካልእስ ይትረፍ ስእሊ ሓደ ሓዊ ዝነድድ ዘሎ ቈልዓ ብምጥቃዕ፡ “ኣምላኽ ምሕረቱ ከውርደሉ ‘ኣሜን’ ጸሓፉ” ብምባል ጥራይ ልዕሊ ሚልዮን ዝኸይድ ድጋፍ ምርካብ ኣሸጋሪ ኣይከውንን።Continue reading

(Published in Carniege Council for Ethics in International Affairs; December 30, 206)


In addition to groups that primarily serve as platforms for political debates, there are also other important social media groups for the thousands of young migrants. Most Eritreans take the dangerous Mediterranean Sea route to get to Europe. They use social media, particularly Facebook, Whatsapp, and Viber, to navigate the routes, exchange information, and support each other. As the journey entails terrible risks, starting with leaving the country and then dealing with multiple smugglers and human traffickers along the way, shared information is crucial and Eritrean social media platforms frequently contain posts about safe routes from the Sudan to Libya and from Libya to Europe. If certain routes are particularly risky, those who have survived and are safely in Europe will quickly share their experiences and advise others to avoid them. Posting photos, names, and contact details of malicious smugglers, accompanied with detailed descriptions of their misdoings is also very common, so that others can stay away from them. Although the possibilities of false allegations are inevitable, this kind of information-sharing is literally life-saving.

Hundreds of Eritreans have been dying each year along the Mediterranean and Sahara routes and social media platforms are often used to make public appeals to save endangered or trapped groups or to get support for families of the deceased. Since Eritrea is a highly communal and interdependent society, responses to such appeals have been very encouraging and crowd-funding targets are quickly not only met, but surpassed.

After reaching their destinations, mainly in Europe, many Eritreans also share information about the policies of the host countries on social media. Either in closed groups or publicly, it is very common to read messages of communal support and tips on how incoming brothers and sisters can use available resources or reach the relatively better countries in Europe. Information may include the conditions of political asylum each country accepts or the offers/challenges available in the most common destinations Click here to read the article from Carniege Council

(Published in The Athens News; Nov. 23, 2016)

The global surge of populist leaders foreshadowed the rise of Donald Trump. In seemingly bold defiance against establishments, many countries have been lining up behind populist leaders with their false albeit seductive promises.

They include India’s Narendra Modi who proposes to tackle climate change through yoga; Recep Tayyip Erdoğan of Turkeywith his recent crackdown on the news media, educational establishment and the military, among other social institutions; Rodrigo Duterte of the Philippines who publicly said, “EU, f**k you”; and the populist Brexiter Nigel Farage.

There are plenty of examples of populist leaders creating political chaos. Check the media tycoon and convicted tax-fraudster who led Italy as prime minister for nine meddled years, the controversial Silvio Berlusconi. He used to claim he did not need to work as he is rich, but he was serving out of love for Italy to save it from the left. Or how about Muammar Gaddafi of Libya who argued in his manifesto, The Green Book, that “soccer is not democratic enough as it is not fair for thousands of spectators to watch only 22 players.”

And then we have Saddam Hussein of Iraq who claimed to have transcribed the Qu’ran with seven gallons of his own blood. Click here to read the article

(Published in The Guardian; Sept. 18, 2016)

Today marks a bleak date in the country’s history, when a paranoid elite began a brutal campaign to cement its grip on power

4000

Exactly 15 years ago, Eritrea’s hard-won independence was hijacked by a paranoid political elite who have clung to power ever since.

It was on this day in 2001 that President Isaias Afwerki jailed 11 top government officials and banned seven independent newspapers. So started the insidious takeover that has seen the country become a military state, prompting the exodus of Eritreans to Europe we are witnessing today.

State security agents then rounded up and jailed 12 journalists. To this day, none of the detainees have been tried in a court of law, and they remain incommunicado in secret prisons. Their families don’t know if they are alive.

Many civilian posts were taken over by military commanders. The army was stationed in all major towns and cities, and anyone working in the public sector was instructed to report to them. Click here to read the whole story from The Guardian

(Originally published in Index on Censorship; Sept. 16, 2016)

It initially sounded like a joke; gradually it got serious and then tragic. A decade and a half later, it is catastrophe.

megedi-adina-yonatan-tewelde

Fifteen years ago on 18 September, 2001, fellow students of University of Asmara and I were confined in two labour camps, GelAlo and Wi’A, for defying a requirement of unpaid summer work. We were kept in the camps, under harsh, atrocious living conditions and open to the weather that normally reaches 45 C (113 F) for about five weeks. As we were preparing to return home, we learned the government had banned seven private newspapers and imprisoned 11 top government officials.

The day after our homecoming, beaten down and demoralised, I went to meet Amanuel Asrat, chief editor of Zemen newspaper. About 10 days before that, he had received an article, in which I detailed our living conditions, that I had managed to get smuggled out of the prison camp. My piece was published in the last issue of the newspaper. Click here to read the original article from Index on Censorship

(First published in PEN Eritrea; Sept. 2, 2016)

Photo Courtesy of (http://www.theeritreanexodus.com/ )

With the Eritrean government’s dismal failure to live up to high expectations, and a hopelessly polarized diaspora community, we’ve reached a vile state where seemingly any casual observer can suddenly turn into an Eritrean expert and even be celebrated among the Eritrean diaspora. This trend, unfortunately, is devolving into self-hate and an unseemly dependency on foreigners. Characteristically, if non-Eritrean appears on the international media or other forums to discuss the Eritrean abysmal situation, subsequently many Eritreans on the opposition camp would change their Facebook profile photo to the person’s the next day. It also goes similar way on the other camp.

The situation can present fertile ground for pseudo-experts to exploit and capitalize on the continued suffering in Eritrea. You can click here to read the original article in PEN Eritrea.Continue reading

(First Published in Global Voices August 4, 2016)

Eritrean diaspora on social media. Photo by Yonatan Tewelde, used with permission.

Eritrean diaspora on social media. Photo by Yonatan Tewelde, used with permission.

A few months ago an Eritrean acquaintance called me to discuss an article he wanted to write for PEN Eritrea’s website. He had worked as a journalist in Eritrea, where we’re both from, before fleeing the country nearly ten years ago.

He had recently spoken out (under a pen name) about his former colleagues who were languishing incommunicado in detention centers in Eritrea, a story that was then covered by various media including The Guardian, in partnership with our organization.Click here to read the whole article from Global Voices.

 

Continue reading

(An abridged article taken from Index on Censorship Magazine issue 250th; appeared in The Independent June 30, 2016)

Journalist Abraham T. Zere has been identified as a ‘security threat’, and watched his colleagues go to prison. Now exiled in the USA, he reveals the dangers facing writers in the “world’s most censored country”

This is an edited extract from an interview with Eritrean journalist Abraham T. Zere, for Index on Censorship magazine’s 250th issue:

In early 2016, journalists and staff members who held key positions in Eritrea’s ministry of information were required to fill out a detailed personal form, including information on their bank accounts, and where their family lived. The threat to those thinking of leaving the country was clear.

It has been more than 10 years since I stopped working for the ministry of information. In that period, it has evolved into a centre of terror, more militarised than ever and more overtly interfering in journalists’ lives. Click here to read the original article from The Independent.

halloween-costumeDepending on who you ask, the reaction to Halloween varies considerably. For example, if you ask the Christian church representatives (I assume they are self-appointed) whom I see in the middle of the crowd with their big crosses, they will explain to you how sinful it is and would ask you to repeat some verses from the Bible. If you were in Eritrea before about a decade and read the article published in the national newspaper written by Ghirmay Yohannes (not to be confused with the comedian Ghirmay “Sandiego”) you would hardly understand anything apart from possibly condemn the act as “stupid and utter non-sense.” Then, when some returnees and possibly joint with other “wannabes” celebrated the day in one of the night-clubs owned by an Eritrean-American man, some days later the then freelancer Ghirmay published an article under the title “Satanic Day was Observed in Asmara.” Not to mention the confusion it created as result of name similarities with the comedian Ghrimay Yohannes that led him to write an article to clarify his stand and expectedly condemn such “irresponsible act,” the article created an uproar. Until recently my friend Yonatan mentioned it casually, I had no idea the writer was discussing Halloween. Readers can also hardly guess what the real event was as the writer spent great portion of his article describing the scene which he described it mostly as “semi-naked” and made it sound like “nude party.” As he possibly did not grasp the aura of the event, he has been very vague and repeatedly referred as “satanic day” instead of using the term Halloween.Continue reading

on

Abraham Zere was in 2001 a young freelance journalist for the newspaper Zemen, run by editor and poet Amanuel Asrat. “He suspected he would be arrested, but thought it could never last long”, Zere tells about Asrat, who he calls “my role model”. Most detainees disappeared in the infamous Eiraeiro prison. Zere, who works for Pen Eritrea (an international group which agitates for the interests of writers), obtained  over the years a little bit of information about them, first by a camp guard and  then an anonymus whistleblower: of the 35 taken in detention 15 years ago 15 are still alive. Click here to read the article.